Ngoại Ngữ – Tin Học

Ngoại ngữ - tin học Vạn Hạnh
Ngoại ngữ tin học Vạn Hạnh: Đào tạo & thi A2, B1, B2, C1…IC3, MOS, tin học cơ bản-nâng cao. Toeic, VNU

NGOẠI NGỮ TIN HỌC VẠN HẠNH

Chuyên tổ chức các khóa ôn + thi ngoại ngữ và tin học tại Tp.HCM:
1. Chứng chỉ Quốc Gia A-B-C Ngoại ngữ và Tin học ứng dụng CNTT Cơ bản/ Nâng cao; chứng chỉ Tin học IC3- MOS của IIG.
2. Chứng chỉ A1, A2, B1, B2, C1, C2 Ngoại ngữ theo khung tham chiếu Châu Âu.
3. Chứng chỉ TOEIC quốc tế IIG Vietnam.
4. Chứng chỉ IELTS IDP Úc.
5. Chứng chỉ TOEFL ibt quốc tế IIG Vietnam.
6. Chứng chỉ TOEFL ITP IIG Vietnam.
7. Chứng chỉ VNU-EPT ĐH Quốc Gia TpHCM.
Liên hệ: Trung Tâm VẠN HẠNH – Cty Giáo Dục & Đào Tạo Vạn Hạnh để biết khoá học và thi mới nhất